• INFORMATION
  • Kategori:
  • Allmänt

Club Nintendo - finns det i Sverige?

Här besvaras frågor rörande klubbverksamhet, Nintendo-SM och forum.

Jag minns gamla Club Nintendo och dess medlemstidningar som skickades ut. Vad hände med klubben egentligen?

Svenska Nintendo Videospelsklubb (bytte senare namn till Club Nintendo) startade 1 september 1986 och lades ned vid årsskiftet 2006/2007. Anledningen att klubben lades ned efter 20 år var att det helt enkelt inte var ekonomiskt lönsamt att ha kvar den.

Finns det några planer på att starta en ny klubb i framtiden?

I dagsläget finns inga sådana planer.

Ibland finns så kallade Star Points i spelaskarna när jag köper mina spel. Har jag något nytta av dem?

Nej, Star Points är enbart till för vissa europeiska länder och kan inte användas i Sverige. Vi beklagar att Star Points ibland slinker med i spelaskarna, vilket de egentligen inte ska göra för spel som Bergsala distribuerar.

Vad hände med Nintendo-SM?

Nintendo-SM var ett event som framförallt riktade sig till fansen. Under Gamex-mässan 2012 anordnades ett litet Nintendo-SM, men det är oklart vad som kommer hända med tävlingen i framtiden.

Vad hände med forumet på nintendo.se?

Det lades ned då vi ansåg att det inte fyllde någon funktion, samt att vi ville följa Nintendos linje (Nintendo of Europe har inte heller något forum). Det finns massor av forum på nätet där man kan diskutera Nintendo och spel i övrigt, så det råder knappast någon brist på mötesplatser för spelfans.

Idag finns dessutom Miiverse som är ett sorts spelforum för alla Wii U-ägare.

Dela |