• PRODUKTINFORMATION
  • Konsol:
  • Nintendo DSi
  • Wii

Nintendo Points Card 2000

Förvandlas till Wii Points i Wii Shop Channel.

Används i Wii Shop Channel...

Valutan i Wii Shop Channel kallas Wii Points. Ett sätt att skaffa Wii Points är att köpa Nintendo Points Card 2000, Nintendo Points förvandlas nämligen till Wii Points i Wii Shop Channel. För att sätta 2000 poäng i relation till något så kostar NES-spel 500 Wii Points och de dyraste WiiWare-spelen 1500 Wii Points.

... och i Nintendo DSi Shop

Nintendo DSi (ej Nintendo DS eller Nintendo DS Lite) har en onlineaffär där du kan ladda ned både spel och program mot betalning. Ett Nintendo Points Card 2000 förvandlas till Nintendo DSi Points när du skriver in skrapkoden i Nintendo DSi Shop. För att relatera till något kostar de billigaste Nintendo DSiWare-spelen 200 Nintendo DSi Points, medan de dyraste produkterna kostar 800 Nintendo DSi Points.

Dela |