nintendo logo

  • Information
  • Policy för webbplatser publicerade av Bergsala AB

Bergsala AB, Box 10204, 434 23 Kungsbacka, Sverige respekterar besökares personliga integritet och skyddar därför den information vi får från dig. Vänligen läs igenom denna webbpolicy för information.

Bergsala AB har webbplatser via ett flertal domännamn (bland annat www.nintendo.se) och kommer från tid till annan utöka antalet webbplatser. Vänligen notera att denna policy endast berör webbplatser publicerade och underhållna av Bergsala AB och inte webbplatser som vi länkar till. Vi kan ibland anlita tredje part för att samla information från våra besökare. I de fallen gäller policyn även dessa företag.

Vilken typ av information samlas in?

För att registrera dig för nyhetsbrev, delta i tävlingar eller svara på enkäter behöver du ange namn, ålder, adress, e-postadress, telefonnummer med mera.

Förutom detta använder vi oss även av kakor för att samla in generell information om våra besökare. Läs mer om detta under kakor.

Vår policy gällande barn under 16 år

Bergsala AB uppmuntrar föräldrar eller andra vuxna att vara tillsammans med minderåriga när de är online. Vi uppmanar föräldrar att se till att barn aldrig lämnar ut sitt riktiga namn, adress eller telefonnummer utan tillåtelse på Internet. Vi rekommenderar att förmyndare lämnar godkännande i förväg om barn under 16 år deltar i aktiviteter på Internet som kräver registrering.

Vad händer med den avgivna informationen?

Informationen som du lämnar ifrån dig tillåter oss att, förutom att skicka nyhetsbrev till dig (om du registrerat dig för det), påminna om nya produkter, tjänster, speciella erbjudanden, tävlingar eller andra aktiviteter. Sådan information skickas per e-post om du inte valt bort den möjligheten. Bergsala AB vidareförmedlar inte information till tredje part utan använder den endast för eget behov. Vi kan också använda insamlad information för att utföra demografiska studier i avsikt att ständigt förbättra våra webbplatser och bättre tillfredsställa besökarnas krav och önskemål. Vi kan också skapa användarprofiler för att till exempel kunna se vilka favoritspel du har och vilken typ av information du föredrar att ta del av på våra webbplatser.

Korrespondens med Bergsala AB

Då en e-postadress kan identifiera en person skyddas denna information i säkra e-postsystem och endast särskild personal inom Bergsala AB har tillgång till den. De flesta meddelanden raderas efter att de besvarats. Bergsala AB samlar bara information som är rimligt nödvändig för vår affärsverksamhet och vi ansvarar för att förvara informationen säkert och därigenom garantera din personliga integritet. Detta gäller även i de fall tredje part anlitas för att till exempel skicka information om våra produkter.

Svensk lag gäller

Vår webbpolicy är utformad i enlighet med bestämmelserna i svenska lagar och förordningar. Om du har fler frågor om vår webbpolicy är du välkommen att kontakta oss.

amiibo Rosalina