fbpx
nintendo logo

 

 

 

 

 

 • Support
 • Nintendo Switch - Överför användarinformation och spardata till en annan enhet

Nintendo Switch - Överför användarinformation och spardata till en annan enhet

Följ den här guiden om du behöver föra över en användarprofil och dess spardata till en annan Nintendo Switch

Överföring av användarinformation och spardata gör att du kan flytta din användarprofil, spardatan som är knuten till detta konto och dina inköp från Nintendo eShop från en Nintendo Switch-enhet till en annan. Datan flyttas per användarkonto vilket innebär att du kan välja ut specifika användarkonton och flytta dessa medan du låter andra användarkonton ligga kvar på konsolen.

Viktigt!

 • Både en ”käll-konsol” (den konsol du vill för över ifrån) och en ”mottagar-konsol” (den konsol du vill föra över till) krävs för att du ska kunna överföra användarinformation och spardata.
 • Båda konsolerna måste vara uppdaterade till systemversion 4.0.0 eller senare och vara uppkopplade mot internet.
 • Ett Nintendo Account måste vara knutet till användarkontot du vill flytta på käll-konsolen men får inte vara knutet till ett användarkonto på mottagar-konsolen.
 • Mottagarkonsolen får inte ha fler än sju användarkonton inlagda på konsolen vid tillfället för överföringen (Det måste finnas plats för en extra användare på mottagar-konsolen).
 • Det måste finnas tillräckligt med ledigt utrymme i mottagarkonsolens interna minne för att kunna ta emot den data som ska överföras till mottagarkonsolen.
 • När processen är färdig kommer användarinformationen, spardatan och spelen som är köpta via detta användarkonto inte längre vara tillgängligt på käll-konsolen.

Genomför dessa steg:

På käll-konsolen:

 1. Från ”HOME Menu”, välj ”System Settings” > ”Users” > ”Transfer Your User and Save Data”.
 2. Välj ”Next”, och sen ”Next” igen. Välj sedan ”Source Console” för att indikera att innehållet ska föras över från denna konsol.
 3. Välj ”Continue” och avsluta de följande förberedelserna på mottagar-konsolen.

På mottagar-konsolen:

 1. Från ”HOME Menu”, välj ”System Settings” > ”Users” > ”Transfer Your User and Save Data”.
 2. Välj ”Next” och sedan ”Next” igen. Välj sedan ”Target Console” för att indikera att innehållet ska föras över till denna konsol.
 3. Välj ”Sign in” och välj om du vill logga in med din mailadress till ditt Nintendo Account eller ditt inloggnings-ID.
 4. Skriv in din mailadress eller ditt inloggnings-ID och välj sedan ”Sign in” > ”Next”.

På käll-konsolen:

 1. Vänta på att mottagar-konsolen ska hittas och välj sedan ”Transfer”.
 2. Överföringsprocessen kommer börja. Vänta tills denna process är färdig.
 3. När detta är färdigt, välj ”End” för att slutföra processen.
 • Om ingen användare finns kvar på konsolen efter att överföringen är färdig kommer ett placeholder-konto att skapas.