Skip to main content

Hur överför jag spardata till en närliggande Nintendo Switch?

Följ den här guiden om du vill föra över spardata för ett specifikt spel till en annan Nintendo Switch.

Viktigt:

 • Den här funktionen låter dig att föra över en sparfil per spel och användare, från en konsol i Nintendo Switch-familjen till en annan konsol i närheten.
 • Det kommer inte att skapas en kopia av spardatan. Så snart överföringen är genomförd kommer sparfilen på käll-konsolen att tas bort.
 • Det behövs ingen prenumeration på Nintendo Switch Online för att använda denna tjänst.

Ytterligare information:

 • Spardata kan endast flyttas mellan användare som är länkade till samma Nintendo Account.
 • Båda konsolerna måste ha systemprogramvara 8.0.0 eller högre, vara uppkopplade mot internet och befinna sig nära varandra.

Genomför dessa steg:

På käll-konsolen:
 1. Från ”HOME Menu”, välj ”System Settings” > ”Data Management” > ”Transfer Your Save Data”.
 2. Välj ”Send Save Data to Another Console”, välj sedan sedan användaren från vilken du vill skicka data ifrån.
  step2
 3. Välj spelet som du vill skicka spardata ifrån till en annan konsol.
  step3
 4. Välj ”Send Save Data”.

Viktigt:

Så snart överföringen är genomförd kommer spardatafilen att tas bort från käll-konsolen.
important 

På mottagar-konsolen
 1. Från ”HOME Menu”, välj ”System Settings” > ”Data Management” > ”Transfer Your Save Data”.
 2. Välj ”Receive Save Data” och placera båda konsolerna nära varandra.

Viktigt:

 • Om det redan finns spardata för det valda spelet kommer du att få valet att antingen avbryta överföringen eller ”Overwrite Save Data”. Väljer du det senare fortsätter överföringen med all befintlig spardata för det givna spelet kommer att raderas.

 • Kom ihåg att data som tagits bort eller skrivits över inte kan återställas och är borta för för alltid.

 1. När överföringen är klar väljer du ”OK”.  Nu är det bara att återuppta spelandet på mottagarkonsolen.

Nintendo Co., Ltd., Kyoto, Japan, är ett världsledande företag inom interaktiv underhållning, och ligger bakom ett antal ikoniska varumärken såsom Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ och Splatoon™.


© Bergsala | Officiell webbplats för Nintendo i Sverige