Skip to main content

Joy-Con Control Sticks svarar inte eller svarar felaktigt (responssyndrom eller så kallad "drifting")

Informationen i den här artikeln kan hjälpa dig om styrspaken på en Joy-Con-kontroller inte svarar korrekt.

ViktigT:

 • Dessa steg kan lösa ditt problem. Om ditt problem trots det inte är löst kan du beställa reparation för berörda Joy-Con-kontroller. Tills vidare kommer Nintendo inte att debitera dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien och Schweiz för reparation av responsivitetssyndromet, oavsett om detta orsakas av en defekt eller slitage.*
 • Innan du felsöker en handkontroll rekommenderar vi starkt att du verifierar att styrspakens konfiguration är inställd på standardinställningar.
 • Du kan se att en handkontrolls inställningar har justerats eftersom en skiftnyckelikon i olika menyer kommer att visas bredvid handkontrollen som används i det nedre vänstra hörnet av konsolskärmen.
  ss_switch_button_mapping_console_with_wrench_icon.jpgss_switch_button_mapping_joy_con_with_wrench_icon.jpg
 • Om du inte känner till eller kommer ihåg den anpassade konfigurationen för din handkontroll kan du sätta konsolen i viloläge. När du väcker konsolen har du möjlighet att återställa inställningarna.
 • Om kontrollspakarna på ett Nintendo Switch Lite-system inte svarar korrekt, följ dessa steg:
  • Om det finns några trådlösa kontroller parade till systemet, använd pekskärmen för att kontrollera att inställningen för konsolknappsinmatning är inställd på "ON".
  • Se till att ditt system har den senaste systemversionen. Kalibrera kontrollspakarna. Om problemet uppstår med ett specifikt spel eller program, prova följande:
   • Kontrollera om det finns tillgängliga programuppdateringar för det spelet.
   • Kontrollera den elektroniska manualen för det spelet. Vissa spel, som Mario Kart 8 Deluxe, stöder tiltkontroller i spelet. Om dessa är aktiverade kan det verka som om kontrollspakarna inte svarar korrekt. Om så är fallet kan tiltkontrollerna i spelet behöva inaktiveras.
  • Om kontrollspakarna inte kan kalibreras, eller om kontrollspakarna inte svarar korrekt, måste Nintendo Switch Lite-systemet repareras.

Obs: Joy-Con-kontroller kan inte anslutas till ett Nintendo Switch Lite-system. De kan dock användas som trådlösa kontroller med Nintendo Switch Lite.

Kalibrera dina kontroller

 • För att kalibrera rörelsekontroller för en Joy-Con måste handkontrollen kopplas bort från Nintendo Switch-konsolen.
 • Joy-Con-kontrollerna, Nintendo Switch Pro Controller och Nintendo 64-kontroller kan paras ihop och användas trådlöst med Nintendo Switch Lite.
 • Från HOME-menyn, välj "System Settings", scrolla sedan ner i menyn på vänster sida och välj "Controllers and Sensors".
  hac skärmdump systeminställningar kontroller och sensorer
Kalibrera kontrollspakar
 1. Välj "Calibrate Control Sticks" och luta sedan kontrollspaken i valfri riktning i några sekunder på den handkontroll du vill kalibrera.
 2. Följ anvisningarna på skärmen för att verifiera kontrollspakens funktionalitet.
  hac skärmdump systeminställningar controllerscalturn2

  OBS!: Det är viktigt att trycka på X-knappen för att slutföra kalibreringen, annars genomförs endast ett kalibreringstest.

 3. Om kalibreringen är klar men detta inte omedelbart märks av när kontrollspakarna testas, gör följande:
  • Ställ konsolen i viloläge och tryck sedan på POWER-knappen för att "väcka den" igen.
  • Återställ Joy-Con, Pro Controller eller Nintendo 64-kontrollen genom att trycka på SYNC-knappen en gång, tryck sedan på valfri annan knapp för att slå på den igen.
Kalibrera rörelsekontroller
 1. Välj "Calibrate Motion Controls" och håll sedan ned - knappen eller + knappen på den kontroller du vill kalibrera.
  hac skärmdump systeminställningar controllerscalhold
 2. Ta bort eventuella remmar eller tillbehör som är anslutna till handkontrollen.
 3. Placera kontrollen med spaken vänd uppåt på en plan, stabil yta och vänta ett ögonblick.
  hac skärmdump systeminställningar controllersmotion instruct
 4. När kalibreringen är klar, välj "OK".

Vad är nästa steg?

 1. Med Joy-Con-kontrollerna anslutna till konsolen, verifiera att de registreras korrekt som anslutna på kontrollskärmen, tillgänglig från HOME-menyn.
  hac_ss_controllers_registering_as_attached.jpg
  • Om Joy-Con-kontrollerna inte registreras korrekt på konsolen, vänligen gör följande;
   • Se till att din konsol har den senaste systemversionen.
   • Om din konsol redan är uppdaterad, se till att starta om den genom att hålla ned POWER-knappen i minst tre sekunder och sedan välja alternativet Power Options följt av Restart.
   • Om du inte kan utföra en systemuppdatering på grund av att Joy-Con-kontrollerna inte känns igen kan du använda pekskärmen för att ansluta till internet och fylla i de obligatoriska fälten.
   • Lossa Joy-Con-kontrollerna från konsolen och fortsätt med nästa steg genom att felsöka en handkontroll åt gången.
   • Återställ varje Joy-Con genom att trycka en gång på SYNC-knappen. Tryck sedan på valfri annan knapp på handkontrollen för att slå på den igen.
   • Fäst Joy-Con på konsolen och se till att den är korrekt orienterad och insatt hela vägen.
   • Om Joy-Con fortfarande inte känns igen av konsolen, försök att ta loss och återansluta den till konsolen ett par gånger.
   • Om det är möjligt, testa en annan Joy-Con med konsolen.
 2. Se till att din konsol har den senaste systemuppdateringen.
 3. Se till att Joy-Con-kontrollerna har den senaste firmware-programvaran installerad.
 4. Ta bort eventuella skal eller skydd från de problematiska kontrollerna och kalibrera kontrollspakarna.
 5. Om problemet uppstår med ett specifikt spel eller program, prova följande:
  • Kontrollera om det finns tillgängliga programuppdateringar för det spelet.
  • Kontrollera den elektroniska manualen för det spelet. Vissa spel, som Mario Kart 8 Deluxe, stöder tiltkontroller i spelet. Om dessa är aktiverade kan det verka som om kontrollspakarna inte svarar korrekt. Om så är fallet kan tiltkontrollerna i spelet behöva inaktiveras. Följ dessa steg för att göra det:
   • Från huvudmenyn väljer du det spelläge du vill spela (Single Player, Multiplayer, Online Play eller Wireless Play).
   • Ställ in loppet tills du når den punkt där du väljer en bil. (Detta är precis efter att du har valt din karaktär.)
   • På skärmen för bilval, tryck på +-knappen eller -knappen för att visa bilens statistik. Ikonen högst upp i mitten av statistikfönstret är för tiltkontroller.
    • Du kan också nå detta alternativ under ett lopp genom att trycka på + eller - knappen.
   • Tryck på knappen som visas bredvid tiltkontrollikonen för att slå på eller av denna funktion.
    • En gul böjd pil visas över ikonen när funktionen är på.

Är situationen fortfarande inte löst?

 • Om kontrollspakarna inte kan kalibreras, måste de icke-fungerande Joy-Con-kontrollerna repareras. Skicka inte in konsolen.
 • Om Joy-Con-kontrollerna registreras korrekt som anslutna till konsolen men kontrollspakarna inte svarar korrekt, måste de icke-fungerande kontrollerna repareras. Skicka inte in konsolen.
 • Nintendo är mycket stolta över att skapa högkvalitativa och hållbara produkter och gör ständigt förbättringar av dem. Därför och tills vidare, erbjuder Nintendo konsumenter som köpt respektive produkt i EES, Storbritannien och Schweiz att reparationer för responsivitetssyndrom relaterade till kontrollstickor kommer att utföras utan kostnad av officiella Nintendo-reparationscenter. Detta gäller även om syndromet orsakas av slitage och även om den 24-månaders tillverkargarantin från Nintendo har löpt ut.* Tillverkarens garanti påverkar inte några lagstadgade rättigheter som du kan ha enligt konsumentskyddslagstiftningen som köpare av varor . De förmåner som beskrivs här är utöver dessa rättigheter.

 

 Boka en reparation

 

*Observera att Nintendo kan vägra att tillhandahålla reparationer för responsivitetssyndrom relaterade till Joy-Con-kontrollerns kontrollsticka utan kostnad om (a) syndromet har orsakats av tillbehör eller andra föremål som är avsedda att användas med kontrollenheten men inte är tillverkad av eller för Nintendo (oavsett om den ingår med kontrollenheten vid köptillfället eller inte), (b) kontrollenheten har använts för uthyrning eller kommersiella ändamål, (c) syndromet har orsakats av oavsiktlig skada, din och/eller tredje parts försumlighet, orimliga användning, modifiering, användning med produkter som inte tillhandahålls, licensieras eller godkänts för användning med handkontrollen av Nintendo, (d) handkontrollen har öppnats, modifierats eller reparerats av någon annan person eller företag än Nintendo eller dess auktoriserade partners (såvida det inte uppenbarligen finns någon korrelation mellan sådan öppning, modifiering eller reparation och responsivitetssyndrom hos Joy-Con-styrenhetens kontrollspak), eller om styrenhetens serienummer har ändrats, förstörts eller tagits bort.

 


Nintendo Co., Ltd., Kyoto, Japan, är ett världsledande företag inom interaktiv underhållning, och ligger bakom ett antal ikoniska varumärken såsom Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ och Splatoon™.


© Bergsala | Officiell webbplats för Nintendo i Sverige