Skip to main content

Systemöverföring från Nintendo 3DS till New Nintendo 3DS

Här hittar du en sammanfattning av hur du går tillväga för att göra en systemöverföring från en Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL eller Nintendo 2DS till en New Nintendo 3DS eller New Nintendo 3DS XL.
Systemöverföring från Nintendo 3DS till New Nintendo 3DS

VIKTIGT! Notera följande innan du påbörjar systemöverföringen

  • Registrera INTE ditt Nintendo Network ID (NNID) på din New Nintendo 3DS. Ditt NNID kommer automatiskt följa med när du gör systemöverföringen. Om du registrerar ditt NNID på din New Nintendo 3DS kommer du inte längre kunna göra en systemöverföring.
  • Kontrollera storleken på SD-kortet i din nuvarande Nintendo 3DS-konsol. Om du använder ett SD-kort som är större än 4GB kan du behöva skaffa ett lika stort microSD-kort till din New Nintendo 3DS-konsol för att få plats med all data. Observera att den Nintendo 3DS som du överför data FRÅN kallas för ”source system” och den New Nintendo 3DS som du överför data TILL kallas ”target system”
  • Om du överför data från en Nintendo 3DS med ett SD-kort som är större än det microSD-kort som finns i din New Nintendo 3DS, så överförs all data förutom den mjukvara du laddat ned till din Nintendo 3DS. Efter systemöverföringen kan du ladda ned alla spel du köpt tidigare utan extra kostnad från Nintendo eShop. Spardata återskapas så fort du sätter igång respektive spel.
  • För att få ut microSD-kortet från din konsol måste du trycka in det först. Använd inte mer kraft än nödvändigt, eftersom du då kan skada både microSD-kortet och dess kortplats.
  • Med undantag av Nintendo DSiWare så kommer datan i din New Nintendo 3DS att raderas och skrivas över. Om du har foton eller inspelningar på din New Nintendo 3DS och vill behålla dem så ska du kopiera över dessa till microSD-kortet först.

Starta systemöverföringen

transfer1

En trådlös internetuppkoppling krävs. Spelkonsolerna måste också vara så nära varandra att de kan kommunicera med varandra lokalt. Du bör också ha två stycken laddare så att din Nintendo 3DS och New Nintendo 3DS inte stängs av under överföringen. Om batterinivån är för låg på någon av spelkonsolerna kommer överföringen inte starta. Bäst är förstås om batterierna i båda spelkonsolerna är fulladdade. Laddare som fungerar med Nintendo 3DS, Nintendo 2DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo DSi XL och Nintendo DSi fungerar med New Nintendo 3DS också.

VIKTIGT: Kontrollera att du har en stabil internetuppkoppling igång innan du påbörjar systemöverföringen.

Anslut laddare till båda spelkonsolerna. Sätt dem bredvid varandra utan några hinder emellan och anslut båda till internet.

transfer2

På båda spelkonsolerna trycker du nu på HOME-knappen, sen System Settings och därefter på Other Settings. Bläddra sedan tills du hittar System Update och klicka på den. Nu kan det ta lite tid så invänta att uppdateringen blir genomförd.

transfer3SE

När båda spelkonsolerna uppdaterats trycker du på HOME-knappen, sen System Settings och Other Settings. Bläddra fram till System Transfer och klicka på den. Nu ska systemöverföringen börja.

transfer4SE

Historiken från ditt NNID och Nintendo eShop ska nu föras över via Internet. Din spardata och innehållet på SD-kortet kan överföras via den lokala nätverksfunktionen* i din Nintendo 3DS och New Nintendo 3DS eller via PC. Om du redan använder ett microSD-kort (Via en kortläsare) i din Nintendo 3DS så behöver du förstås bara sätta den direkt i din New Nintendo 3DS.

*Observera att 4GB data kan ta runt två timmar att överföra med den lokala nätverksfunktionen.

Under överföringsprocessen kommer du få frågan ” Are you using an SD card or miniSD card with your system?”. Välj då svaret ”No” om du använder ett microSD-kort. Om du använder ett SD-kort eller ett miniSD-kort (Via en SD-kortadapter) väljer du svaret ”Yes”.

När du gjort detta val kan du sen välja om du vill föra över datan via lokala nätverket eller kopiera det via en PC. Följ sedan de instruktioner som dyker upp på skärmen. Att använda en PC går mycket snabbare, men för att använda den metoden krävs en SD/microSD-kortläsare.

Om du använder dig av ett microSD-kort med en SD/microSD-kortläsare så tar du bara bort microSD-kortet från adaptern när överföringen är genomförd och sätter det sedan i din New Nintendo 3DS.

Observera: Om du har flera SD-kort så måste du överföra via en PC och kopiera innehållet från varje SD-kort till microSD-kortet. Notera att du inte kan lägga sparade spel på ett enda microSD-kort om du sedan tidigare har dem sparade på flera olika SD-kort.


Nintendo Co., Ltd., Kyoto, Japan, är ett världsledande företag inom interaktiv underhållning, och ligger bakom ett antal ikoniska varumärken såsom Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ och Splatoon™.


© Bergsala | Officiell webbplats för Nintendo i Sverige