Skip to main content

Vad är PEGI och hur ska man tolka de olika symbolerna?

Våren 2003 lanserades ett nytt europeiskt märkningssystem för dataspel kallat PEGI. PEGI står för Pan European Game Information och återfinns på produkter som distribueras i Europa. PEGI är ett system för åldersrekommendationer.

Sedan spel slog igenom på bred front i mitten av 1990-talet har det rått tämligen stor förvirring kring märkning av spel. Flera olika organisationer, myndigheter och företag försåg produkterna med sin egen märkning. Märkningen kunde vara allt från åldersmärkning till "lämplighetsmärkning" och i värsta fall kunde en och samma produkt ha flera olika och motsägelsefulla åldersmärkningar och informationstexter. Större delen av produkterna producerades centralt och distribuerades sedan fritt i Europa oavsett språkliga, juridiska och kulturella skillnader mellan länderna. I takt med att spelen sålde mer och mer blev förvirringen kring förpackningsinformationen allt större. 2002 kunde man i en stor butikskedja i Sverige hitta spel som på förpackningen hade en brittisk, en tysk, en europeisk och en amerikansk åldersmärkning samt butikens egen märkning. För den svenske konsumenten resulterade detta i att det var omöjligt att veta vilken märkning som gäller och vilken märkning som stämmer bäst överens med ens egna värderingar.

Självreglering

EU har gett medlemsstaterna i uppdrag att uppmana branschen till självreglering samt att återrapportera om vilka steg som tagits. Målet var att branschen själv skulle lösa problemen utan nationell- eller EU-lagstiftning så man började undersöka möjligheterna att genomföra en gemensam europeisk märkning som skulle ersätta den djungel av märkningssystem som uppstått. Genom att titta på de olika ländernas åldersgränser för vissa typer av skildringar på film och video enades man till slut om vilka ålderskategorier som bäst stämde överens med samtliga länders inhemska system. Enkelt uttryckt utgör dessa åldersindelningar grunden för PEGI-märkningen.

För mer information om PEGI, vänligen besök den officiella hemsidan.


Nintendo Co., Ltd., Kyoto, Japan, är ett världsledande företag inom interaktiv underhållning, och ligger bakom ett antal ikoniska varumärken såsom Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ och Splatoon™.


© Bergsala | Officiell webbplats för Nintendo i Sverige